Bolan nyapwe Bukiyúp, Tok Pisin, Inglis = Hap tok bilong Bukiyúp na Pisin na Ingli = Phrases in Mountain Arapesh, Melanesian Pidgin and English

Bolan nyapwe Bukiyúp, Tok Pisin, Inglis = Hap tok bilong Bukiyúp na Pisin na Ingli = Phrases in Mountain Arapesh, Melanesian Pidgin and English. 1974.  Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics. 22 pages.

Category/Subject

Language