Na xipang taxa paroxan nano

Na xipang taxa paroxan nano. 1989.  Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics. 16 pages.

Alternate title

The ‘Bushman’ is spying on you

Category/Subject

Language