Wale edeededeli: Kaina Bwanabwana

Wale edeededeli: Kaina Bwanabwana. 1991.  Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics. 42 pages.

Alternate title

15 stories from Wale Island

Category/Subject

Language