Ia sitoli ikonke bilibili, siibi, kaara, balutu

Ia sitoli ikonke bilibili, siibi, kaara, balutu. 1971.  Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics. 47 pages.

Alternate title

The story of transport

Category/Subject

Language