Iko zinume ijia Godi fu ire boeje amaeriae

Iko zinume ijia Godi fu ire boeje amaeriae. 1993.  Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics. 118 pages.

Alternate title

At the beginning God made everything

Category/Subject

Language