Edeedede ebweebweulili: Kaina Bwanabwana

Edeedede ebweebweulili: Kaina Bwanabwana. 1991.  Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics. 34 pages.

Alternate title

12 stories from the Bwanabwana Islands

Category/Subject

Language