Suukon tiki-bom tigin kal kelum o, 4

Suukon tiki-bom tigin kal kelum o, 4. 1981.  Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics. 47 pages.

Alternate title

Let’s learn to read 4: Third primer

Category/Subject

Language