Matiyas dé kudi wakweyo gapmanké

Matiyas dé kudi wakweyo gapmanké. 1973.  Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics. 32 pages.

Alternate title

Matias i toktok long gavman


Matias talks about government

Category/Subject

Language