Ufa akiaga kai saamu mo papiaqaki maridano

Ufa akiaga kai saamu mo papiaqaki maridano. 1965.  Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics. 8 pages.

Alternate title

Pre-primer Binumarien language

Category/Subject

Language