Iduna toʼetoladi yadi kahihi

Iduna toʼetoladi yadi kahihi. 1975.  Goodenough Island: Summer Institute of Linguistics. 36 pages.

Alternate title

Iduna writers’ stories

Category/Subject

Language