Ubu-ugu kanagi nibe lipe ora tili bokumu

Ubu-ugu kanagi nibe lipe ora tili bokumu. 1977.  rev. ed. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics. 136 pages.

Alternate title

The book that shows how to read Kaugel

Category/Subject

Language