Igilisi a elekaka buku = Haptok bilong Yaweyuha na Pisin na Inglis = Phrases in Yaweyuha, Melanesian Pidgin and English

Igilisi a elekaka buku = Haptok bilong Yaweyuha na Pisin na Inglis = Phrases in Yaweyuha, Melanesian Pidgin and English. 1974.  Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics. 40 pages.

Category/Subject

Language