Paura ma mopafintiʼ ma eʼneria nneke agafaʼa; Yfoʼ ma troʼ ma nehia nneke agafaʼa

Paura ma mopafintiʼ ma eʼneria nneke agafaʼa; Yfoʼ ma troʼ ma nehia nneke agafaʼa. 1963.  Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics. 10 pages.

Alternate title

Mining for talc and the story of making sugar

Category/Subject

Language