SIL International Home

French/English Glossary of Linguistic Terms

Tip: use * as a wildcard.
Filter =

French word list

up

  non-marqué
  non-nasal
  non-obviatif
  non-personne
  non-prédicatif
  non-réparti
  non-rhotique
non-sens
  non-terminal
  non-vocalique
  non-voisé
  normal
  normatif
  norme1
  norme2

down

Tip: use * as a wildcard.

English

nonsense

Fr    non-sens

nS

Source(s): Beaugrande & Dressler 1981: 144; Crystal 2003: 318 (also "nonsense word"); Greimas 1983[trans.]: 139-140 (trans. from Fr. "radotage"); Hamp 1963: 41 (nonsense-form); Hartmann & Stork 1972: 153 (nonsense form); Lyons 1971: 422 (nonsensical); Nash 1968: 156 (nonsense language); Palmatier 1972: 107 (nonsense string)

Sub-entries:


English word list

up

  non-finite verb (form)
  non-flat
  non-front
  non-human
  noninterruptability
  non-native
  non-natural meaning
  non-predicative
  non(-)restrictive
  non-rhotic
  non-rhotic accent
  non-rhotic dialect
  non-rounded
  non-segmental
nonsense

down

Tip: use * as a wildcard.