Palatalization portmanteaus in Yagua (Peba-Yaguan)

POWLISON, Paul, author. 1962. "Palatalization portmanteaus in Yagua (Peba-Yaguan)." Word 18: 280-99.

Autor

Categorías

Series

Idioma