Tsotashia "kolera" soro kamanchintspa

Tsotashia "kolera" soro kamanchintspa. 1991.  Yarinacocha: Instituto Lingüístico de Verano. n.p.

Categoría

Idioma