Lomalinda yʉ ca warije queti ni

Lomalinda yʉ ca warije queti ni. 1977.  Provisional. S.l.: s.n. 19 pages.

Categoría

Lengua