Koʼrevajʉ chʉʼonaʼme irakusa chʉʼo kuechʉsiʼere ñajʉ cheʼchephʉroʼme

Koʼrevajʉ chʉʼonaʼme irakusa chʉʼo kuechʉsiʼere ñajʉ cheʼchephʉroʼme. 1992.  Bogotá: Editorial Alberto Lleras Camargo. iv, 60 pages.

Título alterno

Pequeño diccionario pictórico koreguaje-español

Categoría

Lengua