Tamropata-notarʉcʉpatsi xua waununaewa tsane

Tamropata-notarʉcʉpatsi xua waununaewa tsane. 1988.  Cravo Norte: Asociación Comunidad Cuiba-wámonae de Colombia. v, 116 pages.

Título alterno

Comenzamos a contar: Pre-cartilla 2

Categoría

Lengua