Tï bɛ̄m̄mū nnɛ ń dɔ̄mu n cɔtidí m̄ fēemɛ! M̄ cɔ̄tidimɛ pɔ̄kiyïēdïkɛ

Tï bɛ̄m̄mū nnɛ ń dɔ̄mu n cɔtidí m̄ fēemɛ! M̄ cɔ̄tidimɛ pɔ̄kiyïēdïkɛ. 2010.  First edition. Benin: SIL (Benin). 38 pages.

Alternate title

Learn to calculate quickly, 2nd Math Book


Apprenons à calculer vite! 2ème livret de calcul

Category

Language