Arokpã́ gba ɔkɔ nɔ́wɔ́-afésì: ɛnɛ-kúmadzɔ́ ŋa kò dzáfɔ̀-afésì

Arokpã́ gba ɔkɔ nɔ́wɔ́-afésì: ɛnɛ-kúmadzɔ́ ŋa kò dzáfɔ̀-afésì. 2006.  1st ed. Atakpamé, Togo: SIL Projet Ifè. 15 pages.

Autre titre

Arokpan a ravi le mari d'Afesi


Arokpan gets Afesi's husband

Catégorie

Langue